Visul maicii domnului online dating

01-Jan-2018 19:56

Şi, după ce focul mistuise totul, creştinii au găsit icoana nestricată sub un morman de jar, de care minune uimindu-se, I-au cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

visul maicii domnului online dating-32visul maicii domnului online dating-60

Icosul al 8-lea Ai binecuvântat prin venirea ta schitul athonit şi, aşezând-o pe ea nu departe de icoana făcătoare de minuni a Sfântului Botezător, i-ai acoperit cu sfântul tău acoperământ pe toţi cei ce au venit să se închine ţie, monahi, preoţi, ierarhi şi mireni de toate neamurile, pentru care îţi cântăm: Bucură-te, că schitul românesc l-ai umplut de binecuvântare; Bucură-te, că obştile athonite cinstesc icoanele tale de minuni făcătoare; Bucură-te, că din numele date icoanelor tale cunoaştem lucrarea lor; Bucură-te, că prin icoana Portăriţa eşti Poartă a mănăstirii ivirilor; Bucură-te, că icoana Dulcea sărutare e cununa Filotheiului; Bucură-te, că eşti Călăuzitoarea obştii Xenofontului; Bucură-te, Împărăteasa tuturor, lauda Vatopedului; Bucură-te, grabnică ajutătoare a închinătorilor Dochiarului; Bucură-te, că în icoana de la Hilandar semnul milostivirii tale e vădit; Bucură-te, a Marii Lavre podoabă, că Sfântul Ioan Cucuzel glasul ţi l-a auzit; Bucură-te, că în faţa icoanei ţi-au cerut ajutor stareţii Pantocratorului; Bucură-te, Născătoare de Dumnezeu, comoară a Prodromului; Bucură-te, slăvită Prodromiţă a Schitului Prodromu!Icosul al 11-lea Credem mijlocirii tale, Maică Sfântă, că aşa cum ai purtat de grijă praznicului tău, la fel porţi de grijă şi acum, dând cele de trebuinţă nu numai monahilor, ci şi mirenilor care se roagă ţie cu credinţă: Bucură-te, că peştii de la praznic milostivirea ta au vădit; Bucură-te, că mulţimea darurilor tale o au închipuit; Bucură-te, a flămânzilor îndestulătoare; Bucură-te, a lipsurilor noastre curmare; Bucură-te, mângâiere a celor aflaţi în nevoi; Bucură-te, îmbrăcăminte şi acoperământ celor goi; Bucură-te, cunună a celor care duc crucea necazurilor; Bucură-te, încurajare a celor aflaţi la capătul puterilor; Bucură-te, că ne înveţi să rânduim toate cu chibzuinţă; Bucură-te, că sărmanilor le dai cele de trebuinţă; Bucură-te, iconoamă a schiturilor şi a mănăstirilor; Bucură-te, chivernisitoare a caselor creştinilor; Bucură-te, slăvită Prodromiţă a Schitului Prodromu!Condacul al 12-lea Pictându-se în schitul prodromiţilor o icoană după izvodul celei minunate, a fost aşezată cu mare cinste într-o biserică de lemn, şi nu s-a stricat când o mână blestemată a dat foc bisericii.Icosul al 4-lea Mult au avut de mers părinţii prodromiţi, dar multe au fost şi minunile tale, Născătoare de Dumnezeu, că în fiecare oraş în care a ajuns icoana poporul a venit să ţi se închine cu credinţă, şi cei care au primit ajutor în nevoile lor au devenit apostoli ai harului tău, cântându-ţi: Bucură-te, bucuria noastră, nădejde neînfruntată; Bucură-te, că celor ce te cinstesc le găteşti răsplată; Bucură-te, că împreună cu icoana ta ai călătorit; Bucură-te, că la fiecare popas semnele tale au strălucit; Bucură-te, că după plecarea icoanei ele nu se împuţinau; Bucură-te, că în minţile oamenilor minunile vii rămâneau; Bucură-te, că celor trudiţi şi împovăraţi le eşti apărătoare; Bucură-te, că de duşmanii văzuţi şi nevăzuţi le eşti îngrăditoare; Bucură-te, că ai surpat jugul minciunii şi năvălirea diavolilor; Bucură-te, roabă aleasă a Domnului şi stăpână a tuturor; Bucură-te, Fecioară, a Împărăţiei cerurilor mireasmă; Bucură-te, pecete pusă pe a inimilor noastre mahramă; Bucură-te, slăvită Prodromiţă a Schitului Prodromu!Condacul al 5-lea S-a mâhnit femeia cea bolnavă că nu putea să meargă să se închine icoanei care izvora tămăduiri, dar Fecioara preaslăvită i s-a arătat în vis, poruncindu-i să se scoale degrabă şi să meargă să ia binecuvântarea mult dorită.

Icosul al 8-lea Ai binecuvântat prin venirea ta schitul athonit şi, aşezând-o pe ea nu departe de icoana făcătoare de minuni a Sfântului Botezător, i-ai acoperit cu sfântul tău acoperământ pe toţi cei ce au venit să se închine ţie, monahi, preoţi, ierarhi şi mireni de toate neamurile, pentru care îţi cântăm: Bucură-te, că schitul românesc l-ai umplut de binecuvântare; Bucură-te, că obştile athonite cinstesc icoanele tale de minuni făcătoare; Bucură-te, că din numele date icoanelor tale cunoaştem lucrarea lor; Bucură-te, că prin icoana Portăriţa eşti Poartă a mănăstirii ivirilor; Bucură-te, că icoana Dulcea sărutare e cununa Filotheiului; Bucură-te, că eşti Călăuzitoarea obştii Xenofontului; Bucură-te, Împărăteasa tuturor, lauda Vatopedului; Bucură-te, grabnică ajutătoare a închinătorilor Dochiarului; Bucură-te, că în icoana de la Hilandar semnul milostivirii tale e vădit; Bucură-te, a Marii Lavre podoabă, că Sfântul Ioan Cucuzel glasul ţi l-a auzit; Bucură-te, că în faţa icoanei ţi-au cerut ajutor stareţii Pantocratorului; Bucură-te, Născătoare de Dumnezeu, comoară a Prodromului; Bucură-te, slăvită Prodromiţă a Schitului Prodromu!Icosul al 11-lea Credem mijlocirii tale, Maică Sfântă, că aşa cum ai purtat de grijă praznicului tău, la fel porţi de grijă şi acum, dând cele de trebuinţă nu numai monahilor, ci şi mirenilor care se roagă ţie cu credinţă: Bucură-te, că peştii de la praznic milostivirea ta au vădit; Bucură-te, că mulţimea darurilor tale o au închipuit; Bucură-te, a flămânzilor îndestulătoare; Bucură-te, a lipsurilor noastre curmare; Bucură-te, mângâiere a celor aflaţi în nevoi; Bucură-te, îmbrăcăminte şi acoperământ celor goi; Bucură-te, cunună a celor care duc crucea necazurilor; Bucură-te, încurajare a celor aflaţi la capătul puterilor; Bucură-te, că ne înveţi să rânduim toate cu chibzuinţă; Bucură-te, că sărmanilor le dai cele de trebuinţă; Bucură-te, iconoamă a schiturilor şi a mănăstirilor; Bucură-te, chivernisitoare a caselor creştinilor; Bucură-te, slăvită Prodromiţă a Schitului Prodromu!Condacul al 12-lea Pictându-se în schitul prodromiţilor o icoană după izvodul celei minunate, a fost aşezată cu mare cinste într-o biserică de lemn, şi nu s-a stricat când o mână blestemată a dat foc bisericii.Icosul al 4-lea Mult au avut de mers părinţii prodromiţi, dar multe au fost şi minunile tale, Născătoare de Dumnezeu, că în fiecare oraş în care a ajuns icoana poporul a venit să ţi se închine cu credinţă, şi cei care au primit ajutor în nevoile lor au devenit apostoli ai harului tău, cântându-ţi: Bucură-te, bucuria noastră, nădejde neînfruntată; Bucură-te, că celor ce te cinstesc le găteşti răsplată; Bucură-te, că împreună cu icoana ta ai călătorit; Bucură-te, că la fiecare popas semnele tale au strălucit; Bucură-te, că după plecarea icoanei ele nu se împuţinau; Bucură-te, că în minţile oamenilor minunile vii rămâneau; Bucură-te, că celor trudiţi şi împovăraţi le eşti apărătoare; Bucură-te, că de duşmanii văzuţi şi nevăzuţi le eşti îngrăditoare; Bucură-te, că ai surpat jugul minciunii şi năvălirea diavolilor; Bucură-te, roabă aleasă a Domnului şi stăpână a tuturor; Bucură-te, Fecioară, a Împărăţiei cerurilor mireasmă; Bucură-te, pecete pusă pe a inimilor noastre mahramă; Bucură-te, slăvită Prodromiţă a Schitului Prodromu!Condacul al 5-lea S-a mâhnit femeia cea bolnavă că nu putea să meargă să se închine icoanei care izvora tămăduiri, dar Fecioara preaslăvită i s-a arătat în vis, poruncindu-i să se scoale degrabă şi să meargă să ia binecuvântarea mult dorită.Izbăveşte-i de înşelări şi de ispite pe monahii şi pe mirenii iubitori de nevoinţă, ca să îţi cânte ţie aşa: Bucură-te, că părinţii au nădăjduit că monahul Serghie va fi tămăduit; Bucură-te, că de surzenie l-ai scăpat şi de mândrie l-ai izbăvit; Bucură-te, că, pătimind el pentru mândria sa, nu l-ai lepădat de la faţa ta; Bucură-te, că, ridicându-se din iadul înşelării, şi-a înţeles greşeala; Bucură-te, că din suferinţe a înţeles osânda neascultării; Bucură-te, învăţătoare a ascultării şi Maică a îndurării; Bucură-te, a celor apăsaţi de ispitele pierzătorului de suflete alinare; Bucură-te, a celor legaţi de lanţurile diavolului dezlegare; Bucură-te, că meşterul care se îndrăcise a fost izbăvit de duhul care îl muncea; Bucură-te, că în faţa icoanei tale i s-au citit rugăciuni şi el a simţit mijlocirea ta; Bucură-te, că pe Cuviosul Nectarie protopsaltul din ghearele diavolului l-ai scăpat; Bucură-te, că văzându-te cel numit privighetoarea Muntelui Athos ţi s-a închinat; Bucură-te, slăvită Prodromiţă a Schitului Prodromu!